Rodzaje styków pomocniczych

Styczniki to łączniki wykonane z napędem elektromagnetycznym, przy czym główne styki są zamknięte tak długo, jak długo prąd przepływa przez cewkę elektromagnesu stycznika. Styczniki są zaprojektowane dla prądów do 400A. Przełączniki zapadkowe są przeznaczone do wyższych prądów.

Konstrukcja i działanie styczników jak te tutaj są podobne do budowy i działania elektromagnetycznych przekaźników. Różnią się one natomiast zasadą działania: styczniki służą do łączenia głównych obwodów, jak choćby.silników, natomiast przekaźniki elektromagnetyczne mają za zadanie łączyć pomocnicze obwody, sygnalizacyjne albo też sterownicze. Styczniki mogą być wyposażone w przeznaczone do ochrony silników przed przeciążeniem bimetaliczne przekaźniki termiczne.

Poza stykami głównymi styczniki posiadają kilka par styków pomocniczych służących do sygnalizacji lub blokowania. Za pomocą przełączników pomocniczych, np. przekaźników lub przycisków sterujących, odbywa się sterowanie stycznikami. Zasada działania stycznika jest prosta i zrozumiała. Przepływ prądu przez uzwojenie cewki stycznika, powoduje przyciąganie zwory, na której osadzone są styki ruchome obwodu głównego, a także styki pomocnicze. Styki główne i pomocnicze stycznika zamykają się.

Jak to działa?

Oprócz styczników zmiennego prądu budowane są również styczniki prądu stałego. Styczniki prądu stałego są uruchamiane elektromagnetycznie lub pneumatycznie, przy czym zarówno elektromagnesy, jak i zawory elektromagnetyczne są sterowane prądem stałym. Głównymi zastosowaniami tych styczników są trakcje kolejowe i tramwajowe, a także akumulatorowe, czyli wózki.

Oprócz styczników prądu stałego i przemiennego styczniki uniwersalne są przeznaczone do pracy w najtrudniejszych warunkach pracy. Ze względu na wysoką wytrzymałość mechaniczną i łączeniową styczniki stosowane są praktycznie we wszystkich układach napędowych, a także w systemach automatyki i blokad.

Skąd zakupy?

Wśród szerokiej gamy dostępnej u producentów styków pomocniczych istnieją, chociażby styki pomocnicze ze zwłoką czasową. Elektroniczny moduł czasowy powoduje opóźnione załączenie i jest to główne zadanie tego urządzenia. Wśród styków pomocniczych w ofercie niektórych sprzedawców dostępny jest także wielofunkcyjny moduł czasowy do instalacji w gnieździe. 

Funkcja opóźnionego załączenia i wyłączenia, a także funkcja wyłączania i załączania impulsowego jest integralną częścią tych urządzeń. W wielu sklepach dostępne są także bloki styków pomocniczych, które kompatybilne są ze stycznikami i przekaźnikami sterowania.